Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola
Elektronikus napló és Ellenőrző

 

 

E-ügyintézés

Tudásbázis az elektronikus ügyintézéshez

Étkezés lemondása
(Kattintson a képre!)
Általános iskolai beiratkozás
A 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 21. (csütörtök)
8.00 órától 19.00 óráig
2021. április 22. (péntek)
8.00 órától 19.00 óráig

A beiratkozást személyesen intézzék, a
KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS felületén lehetőségük van a folyamat meggyorsítására.

 

 
Segítségért forduljanak hozzánk bizalommal!

 

KÖZÉPFOKÚ Beiskolázás
 
 
 
 
 
 
Kosársuli

Kattints a képre!

Hitoktatás
Segítség a hit- és erkölcstan tantárgy választáshoz:

református egyház,

katolikus egyház.

 

Egészségesen

Iskolafogászat

1. osztály: 2022. november 10.
2.a osztály: 2022. november 17.
2.b osztály: 2022. november 24.
3.a osztály: 2022. december 1.
3.b osztály: 2022. december 8.
4. osztály: 2022. december 15.
5. osztály: 2023. január 12.
6. osztály: 2023. január 19.
7. osztály: 2023. január 26.
8. osztály: 2023. február 2.

      Iskolatej
 

 

Bemutatkozás

A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola
küldetésnyilatkozata

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az oktatás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog."

(Szent-Györgyi Albert)


Iskolánkat a demokratikus légkör és a diákok érdekeit figyelembe vevő szemlélet jellemzi. Emellett fokozottan törekszünk arra, hogy tanulóink értsék természeti és társadalmi környezetünk jelenségeit, cselekvően vegyenek részt mindennapi életük alakításában.

Az alapozó szakasz készségeit megszerző, a tenni akaró pedagógusokkal partnerként együttműködő diákokat felkészítjük a továbbtanulásra. Tesszük mindezt kellemes, kultúrált környezetben, nyugodt légkörben.

Az elmúlt években történt módszertani és technikai fejlesztéseknek köszönhetően intézményünk gazdagodott. Az interaktív táblákkal felszerelt osztálytermeinkben és szaktantermeinkben kooperatív tanulástechnikai eljárásokkal fejlesztjük tanulóink képességeit. A kompetencia alapú oktatással használható tudás birtokosaivá kívánjuk diákjainkat tenni.

A szigorúan vett szaktárgyi munka mellett fontosnak tartjuk a tanórán kívüli színvonalas elfoglaltságok megszervezését, amelyekkel az igazi emberi értékekre hívjuk fel diákjaink figyelmét.

A kor követelményeihez igazodva a nyelvoktatást kiemelt feladatként kezeljük.

Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy diákjaink milyen szellemi, erkölcsi hátteret kapnak az itt töltött évek alatt. A nyitottság, a megértés, a kreativitás, a kezdeményező önképzés igényeinek felkeltése, a kisközösségi értékek ápolása jelentik nevelőmunkánk alapelveit.

Gondolkodó, egészséges nemzedék oktatása a cél, amit igényes tanári és osztályfőnöki munkával kívánunk elérni.

A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola általánosan képző, gyermekközpontú, az ismeretszerzést személyiség- és képességfejlesztés szolgálatába állító, a gyermekek aktív tevékenységére építő nevelőiskola.

 

Molnár Péter
igazgató

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola (OM 202984)
8095 Pákozd Arany J. u. 1-5.
További elérhetőségek