Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola
Elektronikus napló
Eseménynaptár
Általános iskolai beiratkozás
 
Elérhető a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal hirdetménye az általános iskolai körzethatárok kijelöléséről.
 
Segítségért forduljanak hozzánk bizalommal!

 

KÖZÉPFOKÚ Beiskolázás
 
Tájékoztató szülőknek, diákoknak
 
KIFIR kiadvány
 
 
Kosársuli

Kattints a képre!

Hitoktatás
A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskolában a hit-és erkölcstan és etika órák szervezéséről tájékoztatót tartunk
2019. március 4-én 17 órától.

 

Várjuk az érdeklődőket!

Segítség a választáshoz:

református egyház,

katolikus egyház.

Egészségesen

Iskolafogászat

2017.11.09. 9 óra - 8. osztály
2017.11.16. 9 óra - 7. osztály
2017.11.23. 9 óra - 6. osztály
2017.11.30. 9 óra - 5. osztály
2017.12.07. 9 óra - 4. osztály
2017.12.14. 9 óra - 3. osztály
2018.01.11. 9 óra - 2. osztály
2018.01.18. 9 óra - 1. osztály
2018.01.25. 9 óra - 4. osztály

      Iskolatej
 
Gyermekjogi képviselő

Hirdetmények, aktualitások

Mérések

2018.05.15.

 Nyelvi és kompetencia mérések

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekük 2018. május 16-án Országos idegen nyelvi mérésen, valamint 2018. május 23-án, Országos kompetenciamérésen (matematika és szövegértés) vesz részt.
A főbb részletekről és az iskolára, szülőkre háruló feladatokról a következőket kell tudni:
·         A 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 79. § (2) bekezdése szerint az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik.
·     A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.
·         További tanórai foglalkozás (művészeti és a testnevelési órák kivételével) számukra nem szervezhető (tanév rendje 9. § (3), a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 9. § (2)).
 
 
·         Idegen nyelvi mérés (angol, német):
A tanév rendje szerint az idegen nyelvi mérés napja 2018. május 16.
A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor kezdődik, míg a 8. évfolyamos tanulók számára a mérés 10 órakor kezdődik. Kérjük, hogy a nyolcadikosok ¾ 10-re érkezzenek az iskolába.
Mivel a mérés 2x30 perces lesz, de további tanórai foglalkozás (művészeti és a testnevelési órák kivételével) nem szervezhető, így a 6. osztálynak a mérés után a 3. órában egy testnevelés órája, a 4. órában ének órája lesz, a 8. osztálynak a mérés után az 5. órában ének órája lesz, majd ebédelni illetve haza mennek a tanulók.
 
 
·         Kompetenciamérés (matematika, szövegértés):
Kezdés 2018. május 23. reggel 8.00, várható befejezés 12.00.
A felmérés négy részből áll. A tanulók egy-egy rész kitöltésén 45 percig dolgozhatnak.
A tanulóknak a matematikateszt megoldásához szükségük lesz vonalzóra és számológépre is.
A személyiségi jogok megfelelő biztosítása érdekében a tanulók tanulói kérdőívet visznek haza, és szüleikkel egyeztetve töltik azt ki, majd másnap – nyitott vagy lezárt borítékban – visszajuttatják az iskolába. Az iskola eredményeinek elemzése szempontjából fontos, hogy minden tanuló kitöltse és visszaküldje a tanulói kérdőíveket.
·        Mindkét mérés napján az érintett osztályok számára délutáni ügyeletet biztosítunk szükség szerint.
 

Köszönjük a szülők támogató együttműködését!

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola (OM 202984)
8095 Pákozd Arany J. u. 1-5.
További elérhetőségek