Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola
Elektronikus napló
Eseménynaptár
Általános iskolai beiratkozás
 
Elérhető a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal hirdetménye az általános iskolai körzethatárok kijelöléséről.
 
Segítségért forduljanak hozzánk bizalommal!

 

KÖZÉPFOKÚ Beiskolázás
 
Tájékoztató szülőknek, diákoknak
 
KIFIR kiadvány
 
 
Kosársuli

Kattints a képre!

Hitoktatás
A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskolában a hit-és erkölcstan és etika órák szervezéséről tájékoztatót tartunk
2019. március 4-én 17 órától.

 

Várjuk az érdeklődőket!

Segítség a választáshoz:

református egyház,

katolikus egyház.

Egészségesen

Iskolafogászat

2017.11.09. 9 óra - 8. osztály
2017.11.16. 9 óra - 7. osztály
2017.11.23. 9 óra - 6. osztály
2017.11.30. 9 óra - 5. osztály
2017.12.07. 9 óra - 4. osztály
2017.12.14. 9 óra - 3. osztály
2018.01.11. 9 óra - 2. osztály
2018.01.18. 9 óra - 1. osztály
2018.01.25. 9 óra - 4. osztály

      Iskolatej
 
Gyermekjogi képviselő

Bemutatkozás

A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola
küldetésnyilatkozata

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az oktatás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog."

(Szent-Györgyi Albert)


Iskolánkat a demokratikus légkör és a diákok érdekeit figyelembe vevő szemlélet jellemzi. Emellett fokozottan törekszünk arra, hogy tanulóink értsék természeti és társadalmi környezetünk jelenségeit, cselekvően vegyenek részt mindennapi életük alakításában.

Az alapozó szakasz készségeit megszerző, a tenni akaró pedagógusokkal partnerként együttműködő diákokat felkészítjük a továbbtanulásra. Tesszük mindezt kellemes, kultúrált környezetben, nyugodt légkörben.

Az elmúlt években történt módszertani és technikai fejlesztéseknek köszönhetően intézményünk gazdagodott. Az interaktív táblákkal felszerelt osztálytermeinkben és szaktantermeinkben kooperatív tanulástechnikai eljárásokkal fejlesztjük tanulóink képességeit. A kompetencia alapú oktatással használható tudás birtokosaivá kívánjuk diákjainkat tenni.

A szigorúan vett szaktárgyi munka mellett fontosnak tartjuk a tanórán kívüli színvonalas elfoglaltságok megszervezését, amelyekkel az igazi emberi értékekre hívjuk fel diákjaink figyelmét.

A kor követelményeihez igazodva a nyelvoktatást kiemelt feladatként kezeljük.

Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy diákjaink milyen szellemi, erkölcsi hátteret kapnak az itt töltött évek alatt. A nyitottság, a megértés, a kreativitás, a kezdeményező önképzés igényeinek felkeltése, a kisközösségi értékek ápolása jelentik nevelőmunkánk alapelveit.

Gondolkodó, egészséges nemzedék oktatása a cél, amit igényes tanári és osztályfőnöki munkával kívánunk elérni.

A Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola általánosan képző, gyermekközpontú, az ismeretszerzést személyiség- és képességfejlesztés szolgálatába állító, a gyermekek aktív tevékenységére építő nevelőiskola.

 

Molnár Péter
igazgató

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola (OM 202984)
8095 Pákozd Arany J. u. 1-5.
További elérhetőségek